07
Oktober
10:00 - 13:00
Sted
SEIL, Senter for Innovasjon og Læring, Lensmannslia 4, 1386 Asker
Pris
Medlem Gratis
Ikke medlem Gratis,-

Etablerertjenesten i Asker og Bærum. Grunnkurs i etablering

Etablerertjenesten i Asker og Bærum driftes av AskersHus næringshage, Asker Næringsforening , Bærum næringsråd og Kvinner i Business.
 
Vi tilbyr individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerkaféer, Seminarer, Mentorprogram, og Inkubatorplasser. Vi hjelper deg også med næringsfaglig vurdering.

Tilbudet er for alle som vi etablere seg i Asker og Bærum kommune.

Grunnkurs i etablering 7. oktober er en del av StartUp Festivalen. Program finner du her

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer), selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap). Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.


Påmelding til grunnkurs finner du her 

Kurset holdes av Asker Næringsforening