03
Mars
09:00 - 10:00
Sted
Facebook Live
Pris
Medlem Gratis
Ikke medlem Gratis,-

Askerpakke 2: omstillingsfond og støtte til innovasjonsprosjekter

Informasjonswebinar om støtteordninger for kriserammede næringsliv i Asker.
Bli med på informasjonswebinar onsdag 3. mars hvor det gås gjennom "omstillingsfond" og "støtte til innovasjonsprosjekter".