• I Asker er 18% av befolkning innvandrere, og det skal gjenspeile arbeidslivet på ulike nivå i organisasjoner og i frivilligheten.
  • Vi skal informere og inspirere arbeidsgivere til å se alle ressursene i samfunnet og benytte dem.
  • Vi skal trekke frem gode eksempler fra næringslivet, frivilligheten og offentlig sektor.
  • Vi skal heie på de bedriftene som i dag ansetter mange med innvandrerbakgrunn.
  • Dialog, tillit og respekt er tydelige kjennetegn på jobben vi gjør.
  • Bidra til riktig kompetanse (egenskaper og kunnskap) hos arbeidssøkere som vi formidler inn i bedrifter.
  • Styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, det offentlige og det private næringsliv med mål om å få flere innvandrere inkludert i jobb og i Asker samfunnet forøvrig.
  • Vi skal synliggjøre samarbeid som gir gode resultater for bedriften, for arbeidssøkere og for Asker kommune som helhet – Look to Asker 2023.

VÅRE SPONSORER