Fremtidens Asker: Asker alene - eller sammen med andre? I samarbeid med Asker kommune, inviteres til samling/Lunsjmøte: Fredag 15. april 2016 kl. 09.30 - 12.30 (merk tidspunktet) på Scandic Hotel, Asker. Kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum har besluttet å drøfte alternativer for kommunesammenslåing. Kommunene skal fatte vedtak om dette...

Kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum har besluttet å drøfte alternativer for kommunesammenslåing. Alternativene er: Asker, Bærum, Røyken og Hurum Asker, Røyken og Hurum Asker og Bærum Asker (fortsatt) alene Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 30. juni 2016. Askers folkevalgte ønsker å høre næringslivets mening om mulig kommunesammenslåing. I den...

Tema omstilling – Asker mot strømmen Mens oljekrisen herjer og stadig flere kontorbygg plages av tomme lokaler, forbereder Ferd Eiendom seg på å reise enda et nytt kontorbygg i Kraglund kontorpark ved Asker sentrum; Asker Tek. Høyteknologiselskapet Indra Navia flytter inn med 200 kunnskapsarbeidsplasser når bygget står...

Hold et faglig temakurs! Asker Næringsråd har ulike anledninger tilrettelagt faglige temakurs i samarbeid med enkeltmedlemmer. Eksempel på slike kurs er Offentlig anskaffelser i samarbeid med Swan Advokatfelleskap ogArbeidsmiljøloven – midlertidig ansettelser i samarbeid med Asker Advokatkontor. Forutsetningen for gjennomføring av slike kurs er at de skal...

X
X